Geen categorie

Erkend leerbedrijf Fundeon

Van Muijden Dakbedekking is sinds 2012 een erkend leerbedrijf voor Fundeon.
Fundeon is het kennis- en adviescentrum voor het opleiden en ontwikkelen van personeel in de bouw en infra.
Fundeon vormt de schakel tussen het onderwijs en het bedrijfsleven.

 

Van Muijden Dakbedekking B.V. is gecertificeerd door Fundeon als erkend leerbedrijf voor de opleiding:

– Allround dakdekker bitumen en kunststof

Voor aanvragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Cherish van Muijden, per e-mail: cherish@muijden of op telefoonnummer: 030-6053522.
Verdere informatie over ons leerbedrijf en Fundeon vindt u op de website van Fundeon.

Subsidieregeling voor groene daken

Groen, leefbaar en duurzaam, kies dan voor een groendak. U kunt uw dak of gevel van uw woning, schuur, garage, woonboot, school of flat laten bedekken met planten.
Mogelijk kunt u daarvoor subsidie krijgen bij uw gemeente.

Informeer bij uw eigen gemeente of er een subsidie voor groene daken bestaat.
De voorwaarden en de hoogte van de subsidies verschillen per gemeente.

De voordelen van een groen dak:

  • zorgt vooral in de zomer voor een constanter binnenklimaat bij lichte dakconstructies
  • zorgt voor een langere levensduur van het onderliggende dak
  • vermindert het energiegebruik, met name bij het gebruik van een airco op het dak
  • vangt en bergt regenwater op waardoor het riool minder wordt belast bij hevige regenval
  • de kwaliteit van het regenwater dat wordt afgevoerd naar het riool is beter
  • vangt fijn stof, CO2 en NOx af en zorgt zo voor een betere luchtkwaliteit

Vebidak lidmaatschap

Van Muijden Dakbedekking B.V. is al enige tijd aangesloten bij de branchevereniging Vebidak.

Sinds jaar en dag zet VEBIDAK zich actief in voor de bedrijfstak. Zij is partij bij de CAO voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven en fungeert dus tevens als werkgeversorganisatie. In haar periodieke onderhandelingen met FNV Bouw en CNV Vakmensen maakt VEBIDAK zich sterk voor een verantwoorde CAO.
Zo wordt rust verkregen op het arbeidsfront en blijven de lasten voor de werkgevers overzienbaar.

Vebidak onderhoudt intensieve contacten met de Arbeidsinspectie. In het belang van de totale branche levert Vebidak zo een actieve bijdrage aan duidelijke en werkbare veiligheidseisen. De belangrijke rol van Vebidak op het gebied van veiligheid wordt nog eens geaccentueerd door haar nauwe betrokkenheid bij het mede door haar geïnitieerde project ‘Veilig en Gezond op het Dak’.

Tevens behoort Vebidak tot de opstellers van de Vakrichtlijn Gesloten Dakbedekkingssystemen, hèt richtinggevende document voor iedereen die betrokken is bij de uitvoering van platte daken.
Ook is Vebidak intensief betrokken bij andere gezaghebbende publicaties, zoals het Arbeidsomstandighedenblad (A-blad) Platte Daken en het handzame Op het Dak boekje.

Klimaatverandering leidt tot meer dak instortingen

In Nederland neemt het aantal warme dagen toe, terwijl het aantal koude dagen afneemt. Het warmere weer leidt vooral tot meer neerslag, waarbij opvallend is dat er een groot aantal dagen is met zware regen. De kans dat een dak een zware hoosbui krijgt te verwerken neemt statisch toe.

Met name bij lichte dakconstructies ( stalen dakplaten ondersteund door een staalconstructie) kunnen gevoelig zijn voor ongewenste wateraccumulatie* en daardoor bezwijken. Deze constructies worden vooral toegepast bij bedrijfsgebouwen, distributiecentra, zwembaden, sporthallen en warenhuizen. Volgens de statistieken storten er in ons land gemiddeld 15 á 20 daken per jaar in na hevige regenval.

Met behulp van een wateraccumulatie wordt onderzocht hoeveel water een dak kan dragen voordat het ontoelaatbaar vervormt of bezwijkt. Deze maximale waterstand die nog juist kan worden opgenomen, wordt de wateropvoerende capaciteit van de constructie genoemd. Een noodoverloop-voorziening moet ervoor zorgdragen dat deze ‘wateropvoerende capaciteit’ nooit kan worden overschreden.

Van Muijden Dakbedekking B.V is erkend Derbigum verwerker

Wij zijn officieel verwerker c.q. erkenninghouder van Derbigum Nederland.

Derbigum heeft een levensduur van ruim 30 jaar!
Onafhankelijke studies hebben aangetoond dat na 35 jaar, een nieuwe laag Derbigum volstaat om de levensduur van uw dak met nog eens 35 jaar te verlengen.

De strenge energiecontroles tijdens het productieproces, het gebruik van gerecyclede materialen en de levenscyclusanalyse, maken dat de Derbigum-dakbanen vervaardigd worden met respect voor het milieu.
In 8 jaar tijd heeft Derbigum het CO2-verbruik tijdens de productie met 70% verminderd.

Door de samenwerking met Derbigum en van Muijden Dakbedekking krijgt u niet alleen dakbanen met een toereikend hoge levensduur, service en kwaliteit, maar ook een 10-jarige all-in verzekering.

Wilt u meer informatie over het assortiment van Derbigum, neem dan contact met ons op of kijk op de site van Derbigum