Klimaatverandering leidt tot meer dak instortingen

In Nederland neemt het aantal warme dagen toe, terwijl het aantal koude dagen afneemt. Het warmere weer leidt vooral tot meer neerslag, waarbij opvallend is dat er een groot aantal dagen is met zware regen. De kans dat een dak een zware hoosbui krijgt te verwerken neemt statisch toe.

Met name bij lichte dakconstructies ( stalen dakplaten ondersteund door een staalconstructie) kunnen gevoelig zijn voor ongewenste wateraccumulatie* en daardoor bezwijken. Deze constructies worden vooral toegepast bij bedrijfsgebouwen, distributiecentra, zwembaden, sporthallen en warenhuizen. Volgens de statistieken storten er in ons land gemiddeld 15 á 20 daken per jaar in na hevige regenval.

Met behulp van een wateraccumulatie wordt onderzocht hoeveel water een dak kan dragen voordat het ontoelaatbaar vervormt of bezwijkt. Deze maximale waterstand die nog juist kan worden opgenomen, wordt de wateropvoerende capaciteit van de constructie genoemd. Een noodoverloop-voorziening moet ervoor zorgdragen dat deze ‘wateropvoerende capaciteit’ nooit kan worden overschreden.