Subsidieregeling voor groene daken

Groen, leefbaar en duurzaam, kies dan voor een groendak. U kunt uw dak of gevel van uw woning, schuur, garage, woonboot, school of flat laten bedekken met planten.
Mogelijk kunt u daarvoor subsidie krijgen bij uw gemeente.

Informeer bij uw eigen gemeente of er een subsidie voor groene daken bestaat.
De voorwaarden en de hoogte van de subsidies verschillen per gemeente.

De voordelen van een groen dak:

  • zorgt vooral in de zomer voor een constanter binnenklimaat bij lichte dakconstructies
  • zorgt voor een langere levensduur van het onderliggende dak
  • vermindert het energiegebruik, met name bij het gebruik van een airco op het dak
  • vangt en bergt regenwater op waardoor het riool minder wordt belast bij hevige regenval
  • de kwaliteit van het regenwater dat wordt afgevoerd naar het riool is beter
  • vangt fijn stof, CO2 en NOx af en zorgt zo voor een betere luchtkwaliteit