Vebidak lidmaatschap

Van Muijden Dakbedekking B.V. is al enige tijd aangesloten bij de branchevereniging Vebidak.

Sinds jaar en dag zet VEBIDAK zich actief in voor de bedrijfstak. Zij is partij bij de CAO voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven en fungeert dus tevens als werkgeversorganisatie. In haar periodieke onderhandelingen met FNV Bouw en CNV Vakmensen maakt VEBIDAK zich sterk voor een verantwoorde CAO.
Zo wordt rust verkregen op het arbeidsfront en blijven de lasten voor de werkgevers overzienbaar.

Vebidak onderhoudt intensieve contacten met de Arbeidsinspectie. In het belang van de totale branche levert Vebidak zo een actieve bijdrage aan duidelijke en werkbare veiligheidseisen. De belangrijke rol van Vebidak op het gebied van veiligheid wordt nog eens geaccentueerd door haar nauwe betrokkenheid bij het mede door haar geïnitieerde project ‘Veilig en Gezond op het Dak’.

Tevens behoort Vebidak tot de opstellers van de Vakrichtlijn Gesloten Dakbedekkingssystemen, hèt richtinggevende document voor iedereen die betrokken is bij de uitvoering van platte daken.
Ook is Vebidak intensief betrokken bij andere gezaghebbende publicaties, zoals het Arbeidsomstandighedenblad (A-blad) Platte Daken en het handzame Op het Dak boekje.