Inspectie

Bij een dakinspectie zullen wij uw dak nauwkeurig nazien op eventuele gebreken aan uw dakbedekking. Hierbij zal gelet worden op de toestand van de dakbedekking en de ondergrond. Ook zullen we alle details, zoals hemelwaterafvoeren, doorvoeren en randafwerking zorgvuldig nalopen en de kwaliteit hiervan beoordelen.

Onze bevindingen en de foto’s die gemaakt zijn, vormen samen het inspectierapport wat door ons wordt opgemaakt.
Van Muijden Dakbedekking kan samen met u, als opdrachtgever, een onderhoudsplan opstellen. Geheel gericht op uw specifieke wensen. Wij verzorgen voor u een totaal onderhoudsplan waarin de volgende aspecten aan bod komen:

  • Jaarlijks dak onderhoud
  • Permanente valbeveiliging
  • Indexeren van uw dak (levensduur)
  • Renovatie-advies eventueel gekoppeld met een bouwfysische of windbelastingberekening
  • Afschot-isolatie tekeningen
  • Wateraccumulatie berekeningen voor het plaatsen van noodoverlopen

inspectie