Veiligheid

Het werken op daken kan gevaren met zich meebrengen en is een onderwerp waar veel aandacht aan word besteed.

Bij projecten plaatsen wij collectieve beveiliging, bijvoorbeeld door hekken of dakrandbeveiliging te plaatsen. Bij kleinschalige activiteiten treffen wij individuele beveiliging in de vorm van veiligheidsgordels, lijnen- of railsystemen.

Het betreden van en werken op het dak brengen risico’s met zich mee. Voor opdrachtgevers en gebouweigenaren is het belangrijk om te weten welke risico’s er zijn en wat u kunt doen om deze risico’s te voorkomen. Dit houdt in, dat u voor uw daken een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit kunt laten voeren.

Onze projecten worden uitgevoerd volgens de geldende vakrichtlijnen, normen en voldoen aan de meest actuele en scherpe veiligheidseisen.